Sünnet nerede yapılmalıdır 

Sünnet ülkemizde sadece tıbbi gereklilik halinde değil, dini ve geleneksel nedenlerle her erkek çocuğa uygulanan bir işlemdir.

Sünnet işlemi cerrahi bir işlemdir ve işlem yapılırken mutlaka bazı cerrahi kurallarına uyulmalıdır. Birçok cerrahi işlem gibi sünnet de bu prensiplere uyularak ameliyathane dışında yapılabilir. Aslında bazı küçük cerrahi işlemlerin ameliyathane dışında, bazı asepsi kurallarına uyulan muayenehane ortamında yapılması daha da uygundur, zira özellikle her türlü hastanın ve hastalığın tedavi edildiği hastaneler ve bu hastanelerin ameliyathaneleri normalde toplumda ve çevrede bulunması beklenmeyen bakterileri ve virüsleri barındırır. “Hastane kaynaklı enfeksiyonlar” adı verilen ciddi enfeksiyonlarla başa çıkmak için her hastanenin hastane enfeksiyonları komitesi bulunmaktadır.Genel anestezi ile yapılan sünnetlerde çocuğunuzun ameliyathaneye ve sonrası kontrol bölümüne alındığını gözönünde bulundurursak bu enfeksiyonlar açısından bir risk taşımaktadır.

Sünnet işlemi sağlıkla ilgili önlemlerin ve yasaklamaların en üst düzeyde olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde “in-office procedure”, yani muayenehanede yapılabilecek işlemler sınıfındadır.